Det er viktig å huske alle regnskapsfristene i løpet av året slik at du ikke blir ilagt straffegebyrer. Derfor har vi laget en enkel liste med alle de viktige datoene.

Frister i Januar

JAN
A-melding for desember
15 JAN

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk..
18 JAN
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20 JAN
Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling
20 JAN
Livsforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Underholdsbidrag – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Pass og stell av barn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Skadeforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Innskudd, utlån og renter mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Individuelle pensjonsordninger – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN
Drosjesentraler – frist for levering av kontrollopplysninger
31 JAN
Boligsameier – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN
Boligselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN
Fagforeningskontingent – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN
Tilskudd til primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
31 JAN
Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering
31 JAN
Aksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir
31 JAN
Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – frist for levering av tredjepartsopplysninger

Frister i Februar

FEB
Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger
FEB
Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
FEB
Mva-meldinger – frist for å søke om årstermin
FEB
A-melding for januar
10 FEB
Skattepliktig kundeutbytte – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 4. kvartal
10 FEB
Internasjonal rapportering CRS/FATCA – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 6. termin
10 FEB
Verdipapirfond – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB
Fondskonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB
Aksjesparekonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB
Mva-melding – frist for levering og betaling
10 FEB
Finansprodukter – frist for levering av tredjepartsopplysninger
15 FEB
Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
15 FEB
Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for levering av tredjepartsopplysninger
15 FEB
Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av tredjepartsopplysninger
17 FEB

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.
18 FEB
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
20 FEB
Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
20 FEB
VPS – frist for rapportering av transaksjonsoppgaver

Frister i Mars

MAR
Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Fondskonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Livsforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Aksjesparekonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Fagforeningskontingent – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Finansprodukter – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Pass og stell av barn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Underholdsbidrag – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Skadeforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
Verdipapirfond – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
MAR
A-melding for februar
10 MAR

Mva-melding for små virksomheter med årstermin – frist for levering og betaling

Små virksomheter kan søke skattekontoret om å rapportere mva en gang i året.
15 MAR

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk
15 MAR
Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (DFS) – frist for betaling
18 MAR
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft og TF)

Frister i April

APR
A-melding for mars
12 APR

UTSATT: Mva-melding – frist for betaling: Frist for å betale mva for 1. termin er utsatt til 10. juni

På grunn av korona-situasjonen er fristen for å betale mva for 1. termin utsatt til 10. juni 2020. Husk at mva-meldingen skal leveres som vanlig.
12 APR
Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling
12 APR

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 1. termin
15 APR

UTSATT: Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin er utsatt til 1. september

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. På grunn av korona-situasjonen er fristen for å betale 2. termin utsatt til 1. september 2020.
19 APR
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20 APR
Mva-melding for e- handel (VOEC) – frist for levering og betaling

Frister i Mai

MAI
A-melding for april
10 MAI

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 1. kvartal
18 MAI

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av skattetrekk. På grunn av korona-situasjonen er det bare skattetrekket som skal betales nå. Arbeidsgiveravgiften og finansskatten får utsatt frist til 15. august 2020.
18 MAI
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)

Frister i Juni

A-melding for mai
10 JUN
Mva-melding – frist for levering og betaling
10 JUN

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 2. termin
15 JUN
Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling
15 JUN

UTSATT: Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling 2. termin

På grunn av korona-situasjonen er fristen for å betale forskuddsskatt for 2. termin utsatt til 15. juli 2020.
18 JUN
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft)

Frister i Juli

JUL
A-melding for juni
15 JUL

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
19 JUL
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20 JUL
Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling

Frister i August

AUG
A-melding for juli
10 AUG

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 2. kvartal
18 AUG
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
31 AUG
Mva-melding – frist for levering og betaling
31 AUG

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 3. termin

Frister i September

SEP
A-melding for august
15 SEP

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
15 SEP
Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling
15 SEP
Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
20 SEP
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft og TFA)

Frister i Oktober

OKT
A-melding for september
11 OKT
Mva-melding – frist for levering og betaling
11 OKT

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 4. termin
18 OKT
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20 OKT
Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling

Frister i November

A-melding for oktober
10 NOV

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 3. kvartal
15 NOV

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
18 NOV
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)

Frister i Desember

15 DES
Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling
15 DES
Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling

Leter du etter mer informasjon om regnskapsfrister anbefaler vi å besøke skatteetaten.no for å finne mer utfyllende informasjon om regnskapsfrister i 2021.