Det er viktig å huske alle regnskapsfristene i løpet av året slik at du ikke blir ilagt straffegebyrer. Derfor har vi laget en enkel liste med alle de viktige datoene.

Frister i Januar

JAN
A-melding for desember
15 JAN

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk..
18 JAN
Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
20 JAN
Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling
20 JAN
Livsforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Underholdsbidrag – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Pass og stell av barn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Skadeforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Innskudd, utlån og renter mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN
Individuelle pensjonsordninger – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN
Drosjesentraler – frist for levering av kontrollopplysninger
31 JAN
Boligsameier – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN
Boligselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN
Fagforeningskontingent – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN
Tilskudd til primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
31 JAN
Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering
31 JAN
Aksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir
31 JAN
Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – frist for levering av tredjepartsopplysninger

  Leter du etter en regnskapsfører?

  La regnskapsførerne konkurrere om deg. Fyll ut skjemaet for å motta uforpliktende tilbud fra lokale regnskapsførere.

  Frister i Februar

  FEB
  Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger
  FEB
  Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
  FEB
  Mva-meldinger – frist for å søke om årstermin
  FEB
  A-melding for januar
  10 FEB
  Skattepliktig kundeutbytte – frist for levering av tredjepartsopplysninger
  10 FEB

  Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

  Frist for rapportering for 4. kvartal
  10 FEB
  Internasjonal rapportering CRS/FATCA – frist for levering av tredjepartsopplysninger
  10 FEB

  Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

  Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 6. termin
  10 FEB
  Verdipapirfond – frist for levering av tredjepartsopplysninger
  10 FEB
  Fondskonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger
  10 FEB
  Aksjesparekonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger
  10 FEB
  Mva-melding – frist for levering og betaling
  10 FEB
  Finansprodukter – frist for levering av tredjepartsopplysninger
  15 FEB
  Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
  15 FEB
  Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for levering av tredjepartsopplysninger
  15 FEB
  Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av tredjepartsopplysninger
  17 FEB

  Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin

  Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.
  18 FEB
  Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
  20 FEB
  Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  20 FEB
  VPS – frist for rapportering av transaksjonsoppgaver

  Frister i Mars

  MAR
  Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Fondskonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Livsforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Aksjesparekonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Fagforeningskontingent – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Finansprodukter – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Utleie av fast eiendom fra formidlingsselskaper – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Pass og stell av barn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Underholdsbidrag – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Godtgjøring til opphaver til åndsverk – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Skadeforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  Verdipapirfond – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
  MAR
  A-melding for februar
  10 MAR

  Mva-melding for små virksomheter med årstermin – frist for levering og betaling

  Små virksomheter kan søke skattekontoret om å rapportere mva en gang i året.
  15 MAR

  A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

  Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk
  15 MAR
  Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (DFS) – frist for betaling
  18 MAR
  Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft og TF)

  Frister i April

  APR
  A-melding for mars
  12 APR

  UTSATT: Mva-melding – frist for betaling: Frist for å betale mva for 1. termin er utsatt til 10. juni

  På grunn av korona-situasjonen er fristen for å betale mva for 1. termin utsatt til 10. juni 2020. Husk at mva-meldingen skal leveres som vanlig.
  12 APR
  Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling
  12 APR

  Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

  Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 1. termin
  15 APR

  UTSATT: Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin er utsatt til 1. september

  Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. På grunn av korona-situasjonen er fristen for å betale 2. termin utsatt til 1. september 2020.
  19 APR
  Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
  20 APR
  Mva-melding for e- handel (VOEC) – frist for levering og betaling

  Frister i Mai

  MAI
  A-melding for april
  10 MAI

  Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

  Frist for rapportering for 1. kvartal
  18 MAI

  A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

  Frist for betaling av skattetrekk. På grunn av korona-situasjonen er det bare skattetrekket som skal betales nå. Arbeidsgiveravgiften og finansskatten får utsatt frist til 15. august 2020.
  18 MAI
  Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)

  Frister i Juni

  A-melding for mai
  10 JUN
  Mva-melding – frist for levering og betaling
  10 JUN

  Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

  Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 2. termin
  15 JUN
  Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling
  15 JUN

  UTSATT: Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling 2. termin

  På grunn av korona-situasjonen er fristen for å betale forskuddsskatt for 2. termin utsatt til 15. juli 2020.
  18 JUN
  Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft)

  Frister i Juli

  JUL
  A-melding for juni
  15 JUL

  A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

  Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
  19 JUL
  Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
  20 JUL
  Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling

  Frister i August

  AUG
  A-melding for juli
  10 AUG

  Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

  Frist for rapportering for 2. kvartal
  18 AUG
  Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
  31 AUG
  Mva-melding – frist for levering og betaling
  31 AUG

  Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

  Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 3. termin

  Frister i September

  SEP
  A-melding for august
  15 SEP

  A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

  Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
  15 SEP
  Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling
  15 SEP
  Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
  20 SEP
  Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft og TFA)

  Frister i Oktober

  OKT
  A-melding for september
  11 OKT
  Mva-melding – frist for levering og betaling
  11 OKT

  Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

  Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 4. termin
  18 OKT
  Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft og TFA)
  20 OKT
  Mva-melding for e-handel (VOEC) – frist for levering og betaling

  Frister i November

  A-melding for oktober
  10 NOV

  Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

  Frist for rapportering for 3. kvartal
  15 NOV

  A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

  Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
  18 NOV
  Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)

  Frister i Desember

  15 DES
  Forskuddsskatt for deltager i selskap med deltakerfastsetting (SDF) – frist for betaling
  15 DES
  Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling

   Leter du etter en regnskapsfører?

   La regnskapsførerne konkurrere om deg. Fyll ut skjemaet for å motta uforpliktende tilbud fra lokale regnskapsførere.

   Leter du etter mer informasjon om regnskapsfrister anbefaler vi å besøke skatteetaten.no for å finne mer utfyllende informasjon om regnskapsfrister i 2021.