Frasen «regnskapsfører pris» googles flere hundre ganger i måneden. Hvorfor er vi så opptatt av pris, og hva er egentlig en god pris på regnskapsførsel?

En god pris på regnskapsførsel handler i hovedsak om 3 ting. 1. hvilke tjenester betaler man for, 2. Hvor pålitelig er regnskapsføreren 3. hvor mye tjener du på regnskapsføreren din?

1. Hva betaler du for?

Når regnskapsføreren gir deg en unormalt god pris, er det ofte fordi du betaler for en automatisert tjeneste. De fleste moderne regnskapsbyråer har automatisert minimum 90% av sin virksomhet. Faktura, remitteringsløsninger, purre og inkassorutiner er alle sammen automatiserte tjenester. Selvfølgelig er dette også tjenester som har en viss kostnad, men det du burde bruke penger på er at regnskapsføreren er ryddig og pålitelig.

2. Hvor pålitelig er regnskapsføreren din?

Dersom regnskapsføreren er uryddig eller glemsom kan det fort bli veldig dyrt for deg. Når frister ikke blir overholdt, har staten innført tvangsmulkter.

Det tas ikke hensyn til om det gjelder et stort eller lite firma. Satsen på dagbøtene følger rettsgebyret som i skrivende stund er 1049,- pr dag. Satsene for ulike overtredelser er som følger:

– Skattemeldinger levert for sent, gis 1/2 rettsgebyr (kr 524,50) per dag.

– Andre tredjepartsopplysninger (unntatt a-meldinger) levert for sent, gir tvangsmulkt med 2 rettsgebyr (kr 2 098,-) per dag. Tvangsmulkten i disse tilfellene har en maksgrense på 50 rettsgebyr, noe som utgjør kr 52 450,-.

– Bokføringspålegg gir ett rettsgebyr per dag i tvangsmulkt. Maksimumsgrensen her er satt til 1.000.000, –

– For A-meldinger gjelder det en egen modell. Tvangsmulkten settes til 1/10 av rettsgebyret per dag. Forskjellen fra de andre typene ligger i at det her beregnes tvangsmulkt per inntektsmottaker, hvor det mangler opplysninger. Det vil si at ved manglende A-melding økes beløpet opp pr ansatt. Her er maksgrensen satt til 1000 rettsgebyr.

Dersom disse gebyrene begynner å tikke inn har det ingenting å si hvilken pris du fikk fra din regnskapsfører, det blir uansett dyrt. I stedet bør du heller tjene penger på regnskapsføreren.

3. Hvor mye tjener du på regnskapsføreren?

Regnskapsførsel koster penger, men det betyr ikke at du skal tape penger på det. Dyktige regnskapsførere vil finne muligheter for deg i regnskapet som åpner for å øke inntekter eller kutte utgifter. Er du sikker på at alle fradrag er tatt med, eller at du ikke betale for noe du egentlig ikke behøver? En kostnadsreduksjon på så lite som 2000,- i faste månedlige utgifter utgjør 24.000, – i året. Du dekker inn en god del regnskapsførsel bare der.

Så prisen på en regnskapsfører handler ikke bare om en timekostnad, men om hva du faktisk får igjen for summen du betaler. Nøkkelen til å finne en god regnskapsfører er å sammenlikne både pris og kvalitet.

Finn riktig regnskapsfører til riktig pris

Dersom du fyller ut skjemaet i toppen vil du bli kontaktet av et lite knippe lokale regnskapsførere som gir deg et tilbud på å føre ditt regnskap. Du kan sammenlikne kvalitet, pris og innhold i tilbudet.

Du står fritt til å velge om du vil gå for et av tilbudene eller takke nei til alle sammen. Det er uansett gratis og uforpliktende for deg å benytte deg av denne tjenesten.

Vi finner en regnskapsfører til riktig pris, for deg.