Det er noen ting du skal kunne forvente av en regnskapsfører.

Dersom regnskapsføreren skryter av å føre bilag og fikse årsoppgjøret, så har du feil regnskapsfører. Begge disse prosessene er svært enkle å gjennomføre på grunn av moderne teknologi.

Det du har behov for er en regnskapsfører som evner å finne mulighetene i regnskapet ditt. Det finnes ofte muligheter for å spare eller tjene mer på måter du nærmest ikke merker selv. Er du for eksempel sikker på at du har fått med alle mulige fradrag?

Du skal kunne forvente at regnskapsføreren din aktivt leter etter feil og muligheter i regnskapet, slik at du sitter igjen med mest mulig penger.

Vi har god oversikt over markedet og vet hvilke regnskapsførere i Tromsø som virkelig kan bidra til ditt bedriftsresultat.

Dersom du fyller ut skjemaet på toppen av siden vil vi kontakte et lite knippe regnskapsførere som vil gi deg et tilbud. På den måten må regnskapsførerne konkurrere både på pris og kvalitet for å vinne deg som kunde.

Dette er helt gratis og uforpliktende for deg. Er du ikke fornøyd med noen av alternativene takker du bare nei.

Vi kontakter uansett bare aktører som kommer gjennom vårt trange nåløye, og som har kompetanse til å betjene deg og den virksomhetstypen du bedriver.

Hva er det egentlig som skjer når regnskapet ikke blir levert?

Skatteetaten har fjernet reglene om forsinkelsesgebyr og heller innført tvangsmulkter. Det tas ingen hensyn til om det saken gjelder store eller små bedrifter.  Satsen følger noe som kalles rettsgebyret. I skrivende stund er dette satt til 1049,- pr dag. Satsene for ulike overtredelser beregnes slik som dette:

– For sent levert skattemelding, gir 1/2 rettsgebyr (kr 524,50) per dag.

– Andre tredjepartsopplysninger (unntatt a-meldinger) levert for sent, gir tvangsmulkt med 2 rettsgebyr (kr 2 098,-) per dag. Tvangsmulkten i disse tilfellene har en maksgrense på 50 rettsgebyr, noe som utgjør kr 52 450,-.

– Bokføringspålegg gir ett rettsgebyr per dag i tvangsmulkt. Maksimumsgrensen er i disse tilfellene satt til 1.000.000,- norske kroner.

– For A-meldinger gjelder det en helt egen modell. Tvangsmulkten settes til 1/10 av rettsgebyret per dag. Forskjellen fra de andre variantene er at det beregnes tvangsmulkt per inntektsmottaker som det mangler inntekstopplysninger til. Det betyr at ved manglende A-melding ganges beløpet opp pr ansatt. Maksgrensen er i disse tilfellene satt til 1000 rettsgebyr (1.049.000).

Tvangsmulkter kan bli forferdelig dyrt så det er viktig at regnskapsføreren har kontroll, slik at du slipper å bekymre deg.

Ny teknologi blant regnskapsførere

Bruk en regnskapsfører i Tromsø som har tatt i bruk den nyeste teknologien. Det bør være en selvfølge at regnskapsføreren din har automatisert standardprosessor. Har de ikke det må du betale for at en person sitter og gjør en jobb, som kunne vært gjort gratis av et program. Dette er å kaste bort pengene dine.

Bare tenk om du måtte ha betalt 250 kroner for kvittering på matbutikken, fordi betjeningen måtte skrive den for hånd. Du hadde sannsynligvis blitt litt oppgitt.

Dersom faktura og remitteringsløsninger i tillegg til purre- og inkassorutiner er automatisert, frigjør du tid til at regnskapsføreren kan bruke tiden sin på deg. Det betyr at du kan få mye bedre rådgivning og regnskapsføreren kan bruke tiden sin til å føre kontroll og lete etter svakheter i regnskapet.

Det finnes mange muligheter i alle virksomheter, og du skal ha en regnskapsfører som evner å finne disse.

Hvorfor skal du ha en regnskapsfører i Tromsø?

Kunnskap og kompetanse om lokale forhold er vesentlig for å kunne bidra til ditt årsresultat. I tillegg slår det positivt ut dersom du har mulighet til å møte regnskapsføreren fysisk, dersom du har spørsmål eller utfordringer.

Mange regnskapstekniske ting kan være vanskelige å forstå og en lokal regnskapsfører kan ta en prat ansikt til ansikt og forklare deg det du er usikker på. Det handler enkelt og greit om at du skal være trygg på ditt eget regnskap.

For å kunne bli en partner til regnskapsførerportalen må regnskapsføreren etterleve strenge kvalitetskrav. Vi kjenner bransjen godt og bruker en rekke ulike variabler og samarbeidspartnere for å vurdere og kvalitetssikre regnskapsførerne.

Dette kan være ting som hvor mye som er automatisert, fagutdanninger og spesialiseringer i regnskapsbyrået. Dette gjør vi for at du skal være sikret et faglig kompetent byrå når du bruker oss til å finne din nye regnskapsfører.

Hva koster denne tjenesten?

Tjenesten vi tilbyr koster ingenting for deg. Alle økonomiske forpliktelser blir en direkte avtale mellom deg og regnskapsbyrået du måtte velge. Selv om du innhenter tilbud via vår portal, står du selvfølgelig fritt til å velge akkurat hvem du vil.

For å dekke inn kostnader til driften av portalen gjør vi avtaler med partnerne våre. Når et byrå har kommet gjennom nåløyet vårt, får de tilbud om å betale en liten sum for å bli en del av tjenesten. På den måten dekker vi inn driftskostnader som er knyttet til drift av portalen.

Vi er en helt frittstående portal og har ikke direkte tilknytning til spesifikke regnskapsbyråer.

Vi har gjort det enkelt å sammenlikne regnskapsførere. Fyll ut skjemaet for å motta dine uforpliktende tilbud.

Regnskapsførerportalen finner din nye regnskapsfører i Tromsø