Enkeltpersonforetak er ofte den enkleste veien til å komme i gang med en bedrift. Denne forretningsformen har både noen fordeler og noen ulemper. Derfor har vi skrevet en liten tekst hvor vi helt kort viser de viktigste positive og negative sidene med enkeltpersonforetak.

Fordeler med enkeltpersonforetak

For å starte et enkeltpersonforetak er det ingen krav til kapital. Du kan enkelt registrere deg som virksomhet og få et organisasjonsnummer. Selger du for eksempel en tjeneste som faktureres på timebasis, kan dette være en kjapp og god løsning for å komme i gang.

Skal du drive videresalg av varer, ha pant i varelager eller ha mer enn 5 ansatte må virksomheten i tillegg registreres i foretaksregisteret. Dette koster 2250 kroner. Du regnes ikke som ansatt i ditt eget enkeltpersonforetak og betaler derfor heller ikke arbeidsgiveravgift for deg selv. Du disponerer også overskuddet fritt, og kan ta private uttak. Dette er ikke lov i eksempelvis et AS. Det er overskuddet i selskapet som avgjør hvor mye skatt du skal betale.

Et enkeltpersonforetak behøver ikke årsregnskap før man har eiendeler verdt tjue millioner kroner, eller har ansatte som til sammen utgjør mer enn tjue årsverk.

Det er generelt veldig få formelle krav til et enkelpersonforetak og alt er 100% eierstyrt. Du må allikevel levere næringsoppgave og bokføre regnskap. Dersom du ikke har god kunnskap om regnskapsførsel, bør du vurdere å sette dette bort til en regnskapsfører.

Ulemper med enkeltpersonforetak.

Du har personlig ansvar for økonomien i selskapet. Dersom firmaet går konkurs er det du personlig som har ansvaret, i motsetning til et AS som er en egen juridisk enhet.

Du har også enkelte begrensinger på sosiale rettigheter. Dersom du blir syk får du ikke sykepenger før 17 sykedag, og da med 75% dekning. En arbeidstaker får 100% sykepenger fra dag 1. Det finnes allikevel en del ulike forsikringer som kan bedre dine rettigheter på dette, så det anbefales å sette opp en forsikringsordning. Du opparbeider deg heller ingen rett til dagpenger i et enkeltpersonforetak. Dette betyr at dersom firmaet går dårlig og du blir arbeidsledig, vil du stille ganske svakt.

Et enkeltpersonforetak er lite «investor vennlig» dersom du ønsker å styrke kapitalen. I et AS har du muligheten til å selge andeler av selskapet for å få inn frisk kapital. Et personlig foretak har ikke denne muligheten på samme måte og dette hindrer ofte investorer i å gå inn med penger.

Lev ut drømmen

Ønsker du å drive litt forsiktig ved siden av jobb, er enkelpersonforetak en ypperlig løsning. Du kommer kjapt og greit i gang, og skatten beregnes ut fra din totale inntekt og overskudd. Skulle ditt personlige foretak gå i minus vil dette balanseres mot skatten du har betalt som arbeidstaker. Da får du tilbake det du har betalt for mye i skatt totalt.

Dersom firmaet vokser og du ønsker å skifte selskapstype, kan du opprette et AS og flytte driften over i dette. Deretter kan du legge ned enkeltpersonforetaket og ansette deg selv i ditt nye firma. Derfor er enkeltpersonforetak en ypperlig løsning for deg som har lyst til å forsøke deg på å drive bedrift, eller har en hobby som genererer inntekt.

Vi skaffer deg regnskapsfører når du skal starte enkeltpersonforetak.

enkeltpersonforetak