Ny regnskapsfører? Dette må du tenke på

En regnskapsførers jobb begrenser seg ikke til å bare føre ditt regnskap. Du trenger noen som hjelper deg å tjene penger.

Hos regnskapsforerportalen.no kan du få tilbud fra et begrenset utvalg regnskapsførere som er anbefalt av oss. Alle disse har vært gjennom en utvelgelsesprosess og har kommet gjennom et trangt nåløye for å bli en av våre anbefalte bedrifter.

Velger du en regnskapsfører fra regnskapsportalen.no får du en rådgiver som hjelper deg å tjene penger, i stedet for noen som bare er en barnevakt for bilagene dine.

Verdien av en skikkelig regnskapsfører

Det er mange ting å tenke på som næringsdrivende, enten man skal starte nytt firma eller er en etablert aktør. Et av de viktigste er valg av regnskapsfører. En god regnskapsfører er verdt sin vekt i gull. Det handler om så mye mer enn bare punsjing av bilag, en regnskapsfører skal være en god rådgiver for deg som næringsdrivende. Enten du trenger hjelp med kalkulasjon eller rådgivning innenfor skatt og avgift.

Det er avgjørende at du velger en regnskapsfører som ser hele bedriften og kan komme med forbedringsforslag som gjør at din bedrift er bransjeledende på økonomistyringsbiten.

Mange bedriftseiere glemmer hvor viktig økonomistyringen er i en travel hverdag, men man skal være veldig oppmerksom på at små endringer i kostnader og marginer, slår kraftig ut i resultatregnskapet.

Har du en omsetning på 10 millioner i året vil en endring i bruttofortjeneste på 5% utgjøre en halv million kroner! Derfor råder vi alle bedriftseiere til å skaffe seg innsikt i alle detaljer i økonomistyringen, gjerne med bistand fra en dyktig regnskapsfører som kjenner ditt marked.

Variable kostnader

Variable kostnader vil svinge opp og ned i takt med omsetningen. Disse kostnadene er gjerne varekostnader og salgskostnader ol. De variable kostnadene er mindre kritiske enn de faste, fordi de vil synke i takt med en eventuell omsetningssvikt.

Faste kostnader – en regnskapsførers tumleplass

De faste kostnadene knekker gjerne enn bedrift i situasjoner hvor omsetning faller raskt. Dette kan eksempelvis være tap av en stor kunde, eller økt konkurranse fra en konkurrent som satser hardt.

Faste kostnader løper uavhengig av omsetningen og er for eksempel leiekostnader og avskrivinger. En regnskapsfører vil sammen med deg kunne kartlegge hvilke faste kostnader du har og lage en plan på hvordan disse kan reduseres hurtig dersom uventete etterspørselssvikt skulle oppstå.

En dyktig regnskapsfører hjelper deg å fjerne faste kostnader nærmest uten at du merker det selv. Hver krone spart er en ekstra krone på ditt utbytte.

Bruttofortjeneste som indikator

Bruttofortjenesten er en viktig lønnsomhets indikator som forteller noe om varens bidrag til å dekke alle kostnader som ikke er knyttet direkte til vareleveransen. Man beregner bruttofortjenesten i kroner ved å ta salgspris minus varekostnad.

I prosent finner man Bruttofortjenesten ved å ta bruttofortjeneste i kr o dele på Salgspris. Hva som er vanlig bruttofortjeneste varierer veldig fra bransje til bransje. Din regnskapsfører vil kunne svare på hva den bør ligge på for din bedrift.

Det finnes to måter å øke bruttofortjenesten på:

1.Øke salgsprisen på varen.

2.Redusere varekostnaden.

Det er viktig å følge med på utviklingen i bruttofortjenesten fra måned til måned. Særlig dersom du handler med utlandet og opplever valutasvingninger. Omsetter du for 5. millioner og får svikt i bruttofortjeneste på 5% vil det utgjøre 250 000,- på årsresultatet! Du bør derfor få satt opp en god kalkyle, som lar seg enkelt oppdatere i takt med endringer i valutamarkedet. Evner du ikke å gjøre dette selv, bør du få hjelp av din regnskapsfører.

Priselastisitet – Området hvor regnskapsføreren virkelig kan skinne

Utrykket «priselastisitet» er nok ukjent for mange, men betydningen er såre enkel. Priselastisitet forteller noe om hvor mye mengden endres ved en endring i prisen.

Dersom mengden øker med 1% ved en nedgang i pris på 1% har vi nøytralitet. Dersom mengden øker med 5% ved en prisreduksjon på 1% kan vi si at varen har en høy priselastisitet. Dersom du husker priskrigen på smågodt for noen år siden, er det et godt eksempel. Da de første butikkene senket prisen på smågodt med noen får kroner, økte mengden salg dramatisk. I dette tilfellet ble mengden så stor at det utløste full priskrig mellom de store kjedene.

I motsatt tilfelle er prisen uelastisk dersom mengden kun øker med 1% ved en prisreduksjon på 5%. Med andre ord så må omsetningen i kroner stige ved en prisreduksjon på varen dersom varen skal være priselastisk. Det er en viktig oppgave å kartlegge hvor priselastiske dine varer er. Det hjelper deg å prise riktig, og på den måten maksimere fortjenesten ved å finne gunstigst mulig prisnivå.

For å si det litt enklere: En dyktig regnskapsfører kan fortelle deg hvilke varer som bør kjøres på ulike kampanjer for at du hele tiden skal tjene mest mulig. Regnskapsføreren beregner disse nøkkeltallene og lar statistikken avgjøre hva som bør selges når.

De mest profesjonelle regnskapsbyråene kan også hente ut statistikk på bransjen din som kan være til nytte. Melk og brød er produkter som isolert sett ikke blir stort påvirket av endringer i pris en økning i melkeprisen på 10% ville ikke påvirket folks økonomi og etterspørsel ville sannsynligvis holdt seg tilnærmet konstant.

Selv om totaletterspørselen i markedet ikke vill blitt endret, kunne vi likevel sett en dreining mellom ulike merkevarer, det er derfor viktig å vurdere konkurransesituasjonen før man gjøre prisendringer.

Det viser seg at drivstoff er et eksempel på et uelastisk produkt Folk kjører ikke mindre selv om prisen stiger, men på grunn av konkurranse fra andre energikilder, taper nå fossilbilene konkurransen med elektriske kjøretøy. Man skal derfor være forsiktig med å øke prisen så mye at kunden begynner å lete etter substitutter som kan erstatte produktet ditt.

Bil og boligpriser er eksempler på dyre kapitalvarer med høy priselastisitet, på grunn av store investeringskostnader, vil en nedgang i pris åpne markedet for flere konsumenter og mengden er ventet å øke mer enn prisreduksjonen.

Forhandling på pris

Som en grunnregel skal alle priser forhandles på, klarer du å presse kostnadene ned, er dette penger som legger seg rett på bunnlinjen. For hver krone kostnadene reduseres, vil årsresultatet bedres tilsvarende. Det er noen områder man skal være forsiktig med å forhandle for mye, for eksempel på valg av regnskapsfører. Det er ikke nødvendigvis slik at den billigste gir de beste rådene.

Velg en regnskapsfører som er best i klassen, slik at du også kan gjøre det best, men be gjerne om en rabatt her også, slik at overskuddet ditt blir høyest mulig! Varekjøpet er det området du bør vie størst oppmerksomhet når det kommer til forhandlinger. For de aller fleste bedrifter er dette den største kostnadsposten.

Siden varekostnadene slår direkte inn i bruttofortjenesten slik vi har vist tidligere, skal man forhandle denne hvert år. Forsøk å samle innkjøpene på få leverandører slik at din markedsmakt øker, da har du sterkere kort på hånda under forhandlingene.

Pris-strategi

Det finnes mange ulike strategier når det kommer til prissetting av dine varer eller tjenester. Hvilke du faller ned på er avhengig av hvordan bruttofortjeneste og priselastisitet du har på produktene.

I de fleste bransjer vil stort volum kunne gi gunstigere innkjøpsbetingelser på de innsatsfaktorer som behøves for å levere ferdig produkt til kunde. I markeder med stor konkurranse fra veletablerte aktører kan det være utfordrende å øke volumet, da kan det være lettere å spesialere seg på en mer spesiell del av markedet, en nisje.

Det er lønnsomt å få kartlagt om du bør gå for en kostnadslederrolle eller en nisjerolle. Forskjellige regnskapsførere vil gi ulikt svar på spørsmålet, det viktigste er at du faller ned på en strategi du selv har tro på.

Kostnadsleder

Å komme inn på et marked hvor det allerede er etablert store aktører kan være vanskelig. Å bli kostnadsleder i et marked med store aktører er enda verre. Det å bli kostnadsleder vil si å ha de laveste kostnadene av alle aktørene i ditt marked. Volumet til kostnadslederen er stort som følge av lavere kostnader som igjen gir utslag i lave utsalgspriser.

Leverer din bedrift en innovativ vare eller tjeneste hvor ingen store aktører har fått etablert seg, kan det være en lur strategi å dumpe prisen for å bli kostnadsleder.

På den måten kan man senke sine enhetskostnader og hindre at andre aktører kommer inn i markedet. Har man allerede blitt størst, er det vanskelig for andre å konkurrere på pris, særlig i de bransjer vor økt volum gir lavere produksjonskostnader.

Nisjemarked

For de aller fleste som starter opp en ny bedrift, vil det være smart å forsøke å finne nisjer med bedre marginer. Et nisjemarked er lite nok til at store aktører ikke har interesse av å gå inn, men samtidig stort nok til at det er interessant for mindre bedrifter. Små markeder har en tendens til å gi høyrere marginer.

Så har du mulighet, er det bedre å satse på lønnsomhet fremfor volum. Kan man levere til et lite og lønnsomt segment av markedet, vil man bygge kapital uten å ta større risiko enn nødvendig. De fleste gründere går konkurs fordi det tas får stor risiko, eller fordi man ikke er tålmodig nok i begynnelsen.

Det viktigste du kan gjøre som bedriftsleder er å ha gode rådgivere, en god regnskapsfører eler revisor kan bidra til å eliminere risiko og øke overskuddet gjennom smarte analyser.

Vi samarbeider med flere gode regnskapsførere i hele landet. Fyll ut skjemaet under, for å få et uforpliktende tilbud fra de tre dyktigste regnskapsførerne i ditt område.